2009-03-31

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Utdelningen för 2008 fastställdes till 1,00 kronor per aktie (3,60).

* Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand, Ulf Granstrand, Nils Arthur, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till ny ledamot valdes Susanna Hilleskog.

* Till ny styrelseordförande valdes Eva Färnstrand.

* Styrelsearvodet beslutades bli oförändrat.

* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella
förvärv.
Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf