2010-03-25

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2009. * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog, Kjell Svensson och Nils Arthur. Till ny ledamot valdes Mats Egeholm. * Styrelsearvodet beslutades förbli oförändrat. * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv. Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0011.pdf