2011-03-31

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Utdelningen fastställdes till 1,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2010 (0,00 kr).

* Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Mats Egeholm, Ulf Granstrand,
Susanna Hilleskog och Kjell Svensson.

* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella
förvärv.

 

Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0005.pdf