2023-07-13

Fortsatt starkt 2023

Andra kvartalet
· Intäkter 672,5 Mkr (752,6), ner 11 procent jämfört med föregående år
· Bokföringsmässigt rörelseresultat 63,3 Mkr (83,0) och rörelsemarginal 9,4 procent (11,0)
· Operativt resultat uppgår till 60,5 Mkr (43,0), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,0 procent (5,7)
· Totalt rörelseresultat uppgår till 67,4 Mkr, varav operativt resultat 60,5 Mkr, engångseffekter 10,0 Mkr och metallpositioner -3,1 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal saknas)
· Nettoresultat 39,6 Mkr (58,8)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 55,6 Mkr (26,3)
· Resultat per aktie 4,99 kr (7,68)

Första sex månaderna
· Intäkter 1 356,3 Mkr (1 504,5), ner 10 procent jämfört med föregående år
· Bokföringsmässigt rörelseresultat 95,1 Mkr (130,4) och rörelsemarginal 7,0 procent (8,7)
· Operativt resultat uppgår till 118,5 Mkr (94,9), vilket motsvarar en justerad marginal på 8,7 procent (6,3)
· Nettoresultat 58,6 Mkr (92,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 252,3 Mkr (-36,6),
inklusive pandemirelaterade uppskov av uppbörder om netto 152 Mkr
· Resultat per aktie 7,19 kr (12,04)

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB Delårsrapport Q2 2023 - Fortsatt starkt 2023