2015-07-15

Fortsatt resultatförbättring

Andra kvartalet

 • Intäkter 269,5 Mkr (219,7), upp 23 procent jämfört med föregående år

 • Rörelseresultat 11,1 Mkr (2,6)

 • Nettoresultat 7,5Mkr (0,7)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 Mkr (13,2)

 • Resultat per aktie 1,01kr (0,13)

  Första sex månaderna

 • Intäkter 525,9 Mkr (422,4), upp 24 procent jämfört med föregående år

 • ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin, om drygt 200 Mkr årligen

 • Rörelseresultat 21,2 Mkr (0,3)

 • Nettoresultat 14,2 Mkr (1,2)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,1 Mkr (17,0)

 • Resultat per aktie 1,92 kr (0,22)

  ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

  ”Vi fortsätter vår utveckling med en ökad försäljningsvolym samt ett förbättrat resultat under andra kvartalet.

  Fokus framåt ligger kvar att än bättre försöka möta våra kunders förväntningar samt jobba med effektiviseringar i alla delar av verksamheten.”

Dokument och länkar
Delårsrapport ProfilGruppen AB (publ), 1 januari - 30 juni 2015