2017-07-18

Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

Andra kvartalet

 • Intäkter 364,3 Mkr (303,9), upp 20 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 31,9 Mkr (19,3), engångsposter har påverkat resultatet positivt med 2,9 Mkr
 • Rörelsemarginal 8,8 procent (6,4), exklusive engångspost 8,0 procent
 • Nettoresultat 23,8 Mkr (14,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,0 Mkr (45,3)
 • Resultat per aktie 3,01 kr (1,84)

Första sex månaderna

 • Intäkter 701,5 Mkr (564,5), upp 24 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 58,4 Mkr (26,4), engångsposter har påverkat resultatet positivt med 2,9 Mkr
 • Rörelsemarginal 8,3 procent (4,7), exklusive engångspost 7,9 procent
 • Nettoresultat 43,6 Mkr (19,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,7 Mkr (46,7)
 • Resultat per aktie 5,44 kr (2,62)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Resultatutvecklingen skapar en god känsla och ger positiv feedback till alla våra medarbetare att vårt kontinuerliga arbete med förbättringar inom alla delar av verksamheten ger effekt.

Att vi nu också tagit ett inriktningsbeslut om att investera i ny teknik och utökad kapacitet i vår anläggning i Åseda skapar än mer kraft till hela verksamheten. Det ger också en tydlig signal till våra kunder att vi vill fortsätta att växa tillsammans med dem och utveckla oss för att möta deras behov än bättre.”

Dokument och länkar
Release