2000-01-03

Först i branschen: ProfilGruppen kvalitetsgodkänt enligt QS-9000

ProfilGruppen kvalitetsgodkänt enligt QS-9000 Aluminiumföretaget ProfilGruppen AB har som första nordiska företag i sin bransch blivit certifierat enligt fordons-industrins kvalitetssystem QS- 9000 för hela sin verksamhet. - Certifikatet, som är daterat den 28 december 1999, innebär stora möjligheter för ProfilGruppen i det fortsatta samarbetet med kunder inom fordonsindustrin, säger Lars Johansson, VD. - Alltfler företag inom fordonsindustrin kräver QS-certi-fierade leverantörer. Det innebär att vi har möjlighet att vara med och utveckla nya detaljer och komponenter till Saab Automobile och andra biltillverkare. - ProfilGruppen var också först i branschen att bli godkänt för kvalitetssystemet ISO 9000, 1991, och miljölednings-systemet ISO 14000, 1998. Få leverantörer godkända Av totalt 240 medlemmar inom Svenska Fordonskomponentgruppen, en sammanslutning av underleverantörer till fordonsindustrin, är det idag cirka 30 företag som är QS-9000 godkända. Ytterligare ett 30-tal företag arbetar med certifiering. - Fordonsbranschen använder alltmer aluminium i bilar, lastbilar, bussar etc, säger Lars Johansson. Skälet är att man vill minska vikten med bibehållen hållfasthet. Tack vare egenskaperna i aluminium kan man dessutom minimera underhåll, öka säkerheten i fordonen och möjliggöra återvinning. - Eftersom fordonsbranschen i flera fall är normgivande för andra branscher, exempelvis genom införande av "just in time" och "noll fel", kommer vårt QS-godkännande att få betydelse även för våra kunder inom andra branscher, avslutar Lars Johansson. QS-9000 är en standard för kvalitetssäkring som från början utvecklats av den amerikanska fordonsindustrin och som anammats av fordonstillverkare världen över. Kraven inom QS-9000 är högre än andra kvalitetssystem, exempelvis ISO 9000. QS-9000 innehåller exempelvis krav på förbättringsverksamhet och leveranspålitlighet. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 E-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information finns på internet: www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00260/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf