2022-11-16

Förändring i ProfilGruppens ledning

ProfilGruppens CFO Niklas Danielsson lämnar företaget på egen begäran. Jonny Sandstedt blir tillförordnad CFO från och med idag. Jonny har lång erfarenhet av liknande befattningar, bland annat från Xylem Water Solutions och Inwido.

Dokument och länkar
Förändring i ProfilGruppens ledning