2023-12-15

Förändring i ledningen

ProfilGruppens CFO Jonny Sandstedt har idag lämnat besked om att han kommer avsluta sin anställning i företaget.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Förändring i ledningen