2022-09-06

Extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Styrelsen i ProfilGruppen AB kommer på begäran av aktieägaren Ringvägen Venture AB att kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hantera val av styrelseordförande samt val av ledamöter till valberedning inför årsstämma 2023. Kallelse kommer att publiceras inom två veckor från dagens datum.

Dokument och länkar
Extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB