2011-10-24

Delårsrapport: ProfilGruppen tillbaka efter branden

Tredje kvartalet

* Intäkter 179,3 Mkr (203,5), ned 12 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 7,5 Mkr (7,2) efter engångskostnader om netto 1,5 Mkr (0,0)

* Periodens rörelseresultat har påverkats av försäkringsersättning om 12,4 Mkr för produktionsbortfall i samband med brandskada

* Nettoresultat 4,3 Mkr (4,1)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,4 Mkr (9,7)

* Resultat per aktie 0,87 kr (0,83)

Första nio månaderna

* Intäkter 641,2 Mkr (670,9), ned 4 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 16,3 Mkr (25,1) efter engångskostnader om 4,9 Mkr (0,0)

* Periodens rörelseresultat har påverkats av försäkringsersättning om 15,0 Mkr för produktionsbortfall i samband med brandskada

* Nettoresultat 8,1 Mkr (14,6)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,1 Mkr (-0,6)

* Resultat per aktie 1,65 kr (2,96)

ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Peter Schön kommenterar:

”Jag kan med glädje konstatera, att vi nu åter har full produktionskapacitet efter branden, med alla produktionslinjer i drift, och att inga kunder drabbats av allvarliga leveransstörningar. Programmet för att stärka vår konkurrenskraft fortgår enligt plan och just nu pågår bland annat förhandlingar om personalrationaliseringar.”

Dokument och länkar
wkr0001.pdf