2010-10-21

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2010

Fortsatt resultatförbättring

 Tredje kvartalet

 * Omsättning 203,5 Mkr (173,9), upp 17 procent jämfört med föregående år

 * Rörelseresultat 7,2 Mkr (2,0)

 * Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 Mkr (10,8)

 * Resultat per aktie 0,83 kr (0,04)

 

 Första nio månaderna

* Omsättning 670,9 Mkr (572,1), upp 17 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 25,1 Mkr (-12,6, vilket belastats med engångskostnader om 3,5 Mkr)

* Nettoresultat 14,6 Mkr (-13,3)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,6 Mkr (9,9)

* Resultat per aktie 2,96 kr (-2,70)

 

Förändring i styrelsen

 * Nils Arthur kommer i samband med att han avgår från sin befattning som VD och koncernchef den 31 december 2010 också att lämna bolagets styrelse.

  

 

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

 ”Volymtillväxten och de tidigare genomförda rationaliseringarna har givit fortsatt resultatförbättring i förhållande till föregående år.”

Dokument och länkar
wkr0001.pdf