2009-10-23

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2009

Positivt rörelseresultat i tredje kvartalet Tredje kvartalet * Omsättning 173,9 Mkr (259,1), ner 33 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 2,0 Mkr (10,7). * Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,8 Mkr (5,4). * Resultat per aktie 0,04 kr (1,30). Första nio månaderna * Omsättning 572,1 Mkr (865,5), ner 34 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -12,6 Mkr (39,9). * Nettoresultat -13,3 Mkr (24,8). * Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,9 Mkr (-4,3). * Resultat per aktie -2,70 kr (5,03). ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar: ”Våra åtgärder i verksamheten har lett till fortsatt resultatförbättring, men osäkerheten kring marknadsutvecklingen kvarstår.”

Dokument och länkar
wkr0011.pdf