2008-10-23

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2008

Vikande marknad

Tredje kvartalet

* Omsättning 259,1 Mkr (257,1), upp 1 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 10,7 Mkr (13,9), ner 23 procent.

* Vinst per aktie 1,30 kr (1,76), ner 26 procent


Första nio månaderna

* Omsättning 865,5 Mkr (886,3), ner 2 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 39,9 Mkr (47,2), ner 15 procent.

* Nettoresultat 24,8 Mkr (29,5), ner 16 procent.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,3 Mkr (37,0).

* Vinst per aktie 5,03 kr (5,99), ner 16 procent.

* Avkastning på sysselsatt kapital 18,8 procent (22,7).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Den tidigare avmattningen i efterfrågan har fördjupats. Detta har påverkat tredje kvartalets resultat i begränsad omfattning, men beräknas få större genomslag i det fjärde kvartalet.

Vi har redan vidtagit åtgärder för att anpassa oss till det rådande marknadsläget bland annat genom att, den 8 oktober, varsla om uppsägning av 55 tjänster. Samtidigt genomför vi det investeringsprogram som beslutades tidigare i år för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft.”

Dokument och länkar
wkr0003.pdf