2006-10-31

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2006

* ProfilGruppen har förvärvat 18 procent i det tyska företaget PWG, Europas ledande
underleverantör av aluminiumprodukter för soltak till fordonsindustrin

* Nettoomsättning uppgick till 794,7 Mkr (682,8), en ökning med 16 procent

* Rörelseresultatet förbättrades till 40,0 Mkr (31,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om
5,0 procent (4,5)

* Resultatet efter skatt ökade med 42 procent till 25,8 Mkr (18,2)

* Vinsten per aktie förbättrades med 44 procent till 4,41 kronor (3,05)


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Som helhet är jag är nöjd med utvecklingen under perioden och särskilt att vi har stärkt marginalerna. Utleveranserna och resultatet i det tredje kvartalet blev dock lägre än förväntat då vi haft tillfälliga leveransstörningar.
Under oktober förvärvade vi 18 procent i det tyska företaget PWG, Europas ledande underleverantör av aluminiumprodukter för soltak till fordonsindustrin, och förvärvet är ett viktigt steg i vår strategi för internationalisering. Samarbetet med PWG kommer att ge oss värdefullt teknikkunnande och inte minst, potential för ökade volymer. ”

Dokument och länkar
wkr0010.pdf