2005-10-20

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2005

Stark volymökning i en vikande marknad

- Nettoomsättningen ökade till 682,8 Mkr (597,6) - Ordervolymen ökade till 18 050 ton (16 300) - Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 Mkr (21,4) - Vinsten per aktie uppgick till 3,17 kronor (3,72) - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,9 Mkr (-2,8) ProfilGruppens VD och Koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”Jag är nöjd med periodens försäljningsutveckling. Resultatet under det tredje kvartalet är tillfredsställande mot bakgrund av en fortsatt ogynnsam råvaruprisutveckling och de omstruktureringskostnader som belastat resultatet i kvartalet.” Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Jonas Karlsson, Finanschef, mobil 070-349 57 18 e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-11. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf