2004-10-21

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2004

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2004 - Vinsten per aktie ökade med 62 procent till 3,36 kronor (2,07) - Ordervolymen ökade med 18 procent till 16 300 ton (13 800) - Nettoomsättningen ökade med knappt sju procent till 597,6 Mkr (561,1) - Resultatet efter skatt ökade till 19,3 Mkr (11,9) - Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 13,0 procent (9,6) - Lyckad uppstart av Realpro, ProfilGruppens första förädlingsinvestering utomlands ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: "ProfilGruppens fortsätter att växa och vi presterar ytterligare ett bra kvartalsresultat. Vi har intensifierat ansträngningarna på exportmarknaderna och vår satsning i det nybildade holländska förädlingsbolaget Realpro blir ett viktigt bidrag i vår fortsatta internationaliseringsstrategi." Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 Jonas Karlsson, Finanschef, mobil 070-349 57 18 Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041021BIT20030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument och länkar
wkr0001.pdf