2003-10-23

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2003

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2003 * Rörelseresultatet förbättrades betydligt och uppgick till 24,5 Mkr (10,2) och resultatet efter skatt till 11,9 Mkr (0,9) * Försäljningsvolymen ökade med tre procent; lägre råvarupriser minskade nettoomsättningen till 561,1 Mkr (570,5) * Resultat per aktie ökade kraftigt och uppgick till 2,07 kr (0,15) * Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 59,0 Mkr (35,1) ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: "De senaste årens förbättringsarbete har gett resultat. Vi har skapat en stabil lönsamhet i en svag marknad och kraftigt förbättrat vår service till kunderna. Därmed känner jag att vi står väl rustade inför framtiden!" Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6 - 11. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. PROFILGRUPPEN AB (publ) Org nr. 556277-8943 Box 36, 360 70 ÅSEDA Tel. 0474-550 00 - www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf