2013-04-24

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – mars 2013

Fortsatt svag marknad

Första kvartalet

  • Intäkter 179,8 Mkr (226,5), ned 20 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat -4,5 Mkr (10,0)
  • Nettoresultat -4,5 Mkr (5,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,8 Mkr (-2,4)
  • Resultat per aktie -0,91 kr (1,18)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Marknaden har under det första kvartalet varit fortsatt svag. För att öka möjligheterna till högre försäljningsvolymer och resultat genomför vi en tydlig förstärkning av försäljningsorgansationen genom att bland annat rekrytera en ny marknadschef med lång erfarenhet av branschen. Förändringarna kommer att verkställas under sommaren.”

Dokument och länkar
Delårsrapport från ProfilGruppen AB januari-mars 2013