2012-05-02

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2012

Bättre resultat med ökad försäljning och anpassade kostnader

* Intäkter 226,5 Mkr (225,1), upp 1 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 10,0 Mkr (3,3), där föregående års resultat var belastat med engångskostnader om 2,1 Mkr

* Nettoresultat 5,8 Mkr (1,2)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,4 Mkr (4,2)

* Resultat per aktie 1,18 kr (0,24)


ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Peter Schön kommenterar:

”Vi ser nu att vårt åtgärdsprogram för att långsiktigt stärka koncernens konkurrenskraft och lönsamhet har börjat ge effekt. Det är också glädjande att kunna konstatera att ProfilGruppens leveransutveckling under första kvartalet överträffar den allmänna marknadsutvecklingen i Europa, trots att vår leveransvolym påverkas negativt på grund av förlorade affärer efter brandskadan. Kapaciteten är dock fullt återställd.”

Dokument och länkar
Release