2011-04-26

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2011

Organisationsförstärkning under första kvartalet

* Intäkter 225,1 Mkr (223,0), upp 1 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 3,3 Mkr (7,3) efter engångskostnader om 2,1 Mkr (0,0) relaterade till nyrekryteringar

* Nettoresultat 1,2 Mkr (4,2)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,2 Mkr (-12,6)

* Resultat per aktie 0,24 kr (0,84)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:

 ”Under första kvartalet genomfördes nyrekryteringar och organisationsförändringar som syftar till att stärka ProfilGruppen för framtiden.”

Dokument och länkar
wkr0005.pdf