2008-04-28

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2008

Lägre resultat i kort kvartal

* Omsättning 302,3 Mkr (318,1), ner 5 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 14,2 Mkr (19,1), ner 26 procent jämfört med föregående år.

* Nettoresultat 8,9 Mkr (11,9), ner 25 procent jämfört med föregående år.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,7 Mkr (19,0).

* Vinst per aktie 1,81 kr (2,41), ner 25 procent jämfört med föregående år.

* Avkastning på sysselsatt kapital 20,3 procent (26,4).ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Vi upplever nu en mer avvaktande hållning i marknaden jämfört med den mycket starka efterfrågan i början av föregående år.

Det omfattande investeringsprogram som beslutades under kvartalet har nu startats upp och kommer att stärka ProfilGruppens konkurrenskraft.”

Dokument och länkar
wkr0003.pdf