2007-04-25

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2007

* Fortsatt stark marknad - Nettoomsättningen ökade med 18 procent
till 318,1 Mkr (270,2).

* Rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 19,1 Mkr (17,1), vilket
motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (6,3).

* Resultatet efter skatt uppgick till 11,9 Mkr (11,4).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 Mkr (8,8).

* Vinsten per aktie ökade med 26 procent och uppgick till 2,41 kr (1,91).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Den positiva utvecklingen i verksamheten har fortsatt och vi redovisar en betydande resultatförbättring jämfört med det starka första kvartalet 2006. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att kvartalsresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal i ProfilGruppens historia.”

Dokument och länkar
wkr0001.pdf