2011-07-19

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2011

Begränsade effekter trots omfattande brand

Andra kvartalet

* Intäkter 236,8 Mkr (244,4), ned 3 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 5,5 Mkr (10,6) efter engångskostnader om 1,3 Mkr (0,0)

* Nettoresultat 2,6 Mkr (6,3)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,5 Mkr (2,3)

* Resultat per aktie 0,53 kr (1,29)

Första halvåret

* Intäkter 461,9 Mkr (467,4), ned 1 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 8,8 Mkr (17,9) efter engångskostnader om 3,4 Mkr (0,0)

* Nettoresultat 3,8 Mkr (10,5)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,7 Mkr (-10,3)

* Resultat per aktie 0,78 kr (2,13)


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:
”De åtgärder som vi nyligen vidtagit inom organisationen har ännu inte fått avsedd effekt på resultatet. Trots att branden i juni orsakade omfattande skador har vi genom att utnyttja övriga presslinjer klarat leveransåtaganden mot våra kunder. Anläggningen beräknas vara i drift igen i oktober.”

Dokument och länkar
wkr0005.pdf