2010-07-21

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2010

Fortsatt positiv resultatutveckling

 Andra kvartalet

 * Omsättning 244,4 Mkr (192,9), upp 27 procent jämfört med föregående år.

 * Rörelseresultat 10,6 Mkr (-4,2).

 * Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 Mkr (23,7).

 * Resultat per aktie 1,29 kr (-0,99).

  

Första halvåret

 * Omsättning 467,4 Mkr (398,2), upp 17 procent jämfört med föregående år.

 * Rörelseresultat 17,9 Mkr (-14,6 vilket belastats med engångskostnader om 3,5 Mkr).

 * Nettoresultat 10,5 Mkr (-13,5).

 * Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,3 Mkr (-0,9).

 * Resultat per aktie 2,13 kr (-2,74).

  

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

 ”Efterfrågan har även under årets andra kvartal överträffat våra förväntningar. Vi kan konstatera att den ökade leveransvolymen, i kombination med tidigare genomförda rationaliseringar, har lett till fortsatt positiv resultatutveckling.”

Dokument och länkar
wkr0005.pdf