2009-07-23

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2009

Viss stabilisering i en fortsatt svag marknad Andra kvartalet * Omsättning 192,9 Mkr (304,1), ner 37 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -4,2 Mkr (15,0), * Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,7 Mkr (-7,0). * Resultat per aktie -0,99 kr (1,92). Första halvåret * Omsättning 398,2 Mkr (606,4), ner 34 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -14,6 Mkr (29,2), * Nettoresultat -13,5 Mkr (18,4). * Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,9 Mkr (-9,7). * Resultat per aktie -2,74 kr (3,73). ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar: ”Vi har även i årets andra kvartal upplevt en svag marknad, men ser samtidigt tecken på att den kraftiga lagerneddragningen hos kunderna nu är genomförd. Koncernen har för de senaste två kvartalen uppnått successiva resultatförbättringar, men redovisar fortfarande negativt resultat. Därför fortsätter vi våra anpassningar av verksamheten. ”

Dokument och länkar
wkr0011.pdf