2008-07-22

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2008

Starkt andra kvartal

Andra kvartalet

* Omsättning 304,1 Mkr (311,1), ner 2 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 15,0 Mkr (14,2), upp 5 procent.

* Vinst per aktie 1,92 kr (1,81), upp 6 procent.

Första halvåret

* Omsättning 606,4 Mkr (629,2), ner 4 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 29,2 Mkr (33,3), ner 12 procent.

* Nettoresultat 18,4 Mkr (20,9), ner 12 procent.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,7 Mkr (50,6).

* Vinst per aktie 3,73 kr (4,23), ner 12 procent.

* Avkastning på sysselsatt kapital 21,0 procent (23,2).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Vi fortsätter den strategiska inriktningen att öka vidareförädlingsgraden i våra leveranser. Det är den förbättrade produktmixen som, trots lägre leveransvolymer, gör att resultatet för årets andra kvartal överträffar såväl det för andra kvartalet 2007 som det för årets första kvartal.

Åtgärder för att väsentligt förbättra kassaflödet är vidtagna.”

Dokument och länkar
wkr0003.pdf