2007-07-19

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2007

Fortsatt stark utveckling

* Omsättning 629,2 Mkr (553,7), upp 14 procent jämfört med första halvåret 2006

* Rörelseresultat 33,3 Mkr (30,2), upp 10 procent

* Rörelsemarginal 5,3 procent (5,5)

* Nettoresultat 20,9 Mkr (19,9), upp 5 procent

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 50,6 Mkr (41,6), upp 22 procent

* Vinst per aktie 4,23 kr (3,33), upp 27 procent

* Avkastning på sysselsatt kapital 23,2 procent (18,2)


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Marknaden har varit fortsatt stark med höga leveransvolymer och en ökad andel vidareförädlade profiler – i linje med vår strategiska inriktning. Vår kärnverksamhet utvecklas stabilt och den nya storaffären med REC ScanModule stärker ProfilGruppens marknadsposition.”

Dokument och länkar
wkr0001.pdf