2006-07-20

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2006

Presskommuniké Åseda den 20 juli 2006 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2006 * Fortsatt stark marknad - nettoomsättningen ökade med 16 procent till 553,7 Mkr (476,7) * Rörelseresultatet förbättrades med 40 procent till 30,2 Mkr (21,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (4,5) * Resultatet efter skatt uppgick till 19,9 Mkr (13,1), en förbättring med 52 procent * Vinsten per aktie ökade till 3,46 kronor (2,28) * Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 41,6 Mkr (21,9) * Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 18,2 procent (12,7) ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar: ”Vår starka lönsamhetsfokus har resulterat i marginalförstärkningar i samtliga produkt-områden samtidigt som vi fått utväxling på den högre leveransvolymen. Vi redovisar ett kraftigt förbättrat resultat som dessutom är det högsta någonsin för ett enskilt första halvår.”

Dokument och länkar
wkr0019.pdf