2004-07-20

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2004

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2004 * Förbättrat resultat - vinsten per aktie ökade med 45 procent till 2,45 kronor (1,69) * Ordervolymen ökade med 20 procent till 12 150 ton (10 150) * Nettoomsättningen ökade med sex procent till 421,7 Mkr (397,3) * Resultatet efter skatt ökade till 14,1 Mkr (9,7) * Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 15,0 procent (11,1) ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: "Det första halvårets volymtillväxt och lönsamhetsförbättring har till stor del möjliggjorts av vår goda produktivitetsutveckling. Nu koncentrerar vi oss på att öka försäljningen av förädlade profiler. Detta gör att vi ser goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. " Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 4-9. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT20080/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument och länkar
wkr0001.pdf