2003-07-21

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – juni 2003

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ),januari - juni 2003 * Betydande resultatförbättring. Rörelseresultatet uppgick till 19,3 Mkr (1,4) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,9 Mkr (-5,0) * Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 30,2 Mkr (12,3) * Vinsten per aktie uppgick till 1,69 kr (-0,54) * Omsättningen uppgick till 397,3 Mkr (394,9) Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6- 11. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. Åseda den 21 juli 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapportem

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf