2013-07-19

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2013

Fortsatt svag marknad

Andra kvartalet

  • Intäkter 205,0 Mkr (227,9), ned 10 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat 0,9 Mkr (12,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (3,6)
  • Nettoresultat -0,4 Mkr (7,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,8 Mkr (27,0)
  • Resultat per aktie -0,08 kr (1,53)

Första sex månaderna

  • Intäkter 384,8 Mkr (454,4), ned 15 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat -3,6 Mkr (22,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (3,6)
  • Nettoresultat -4,9 Mkr (13,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,6 Mkr (24,6)
  • Resultat per aktie -0,99 kr (2,71)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Marknaden har under det andra kvartalet stabiliserat sig men är fortsatt på en låg nivå.
Den förstärkning av försäljningsorganisationen som tidigare aviserats genomfördes i slutet av kvartalet och ger oss möjligheter till kraftfull bearbetning av marknaden under hösten.
Samtidigt kan jag med glädje konstatera att vi under det gångna kvartalet tagit ett antal order för framtida leveranser till nya större kunder.”

Dokument och länkar
Pressrelease ProfilGruppen första halvåret 2013