2019-06-25

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till torsdag 29 augusti kl 14.00. Orsaken är att bolaget under maj månad genomförde ett byte av affärssystem. Implementationen av det nya affärssystemet har varit mycket framgångsrik och gått helt enligt plan.

Kommande kvartalsbokslut blir det första som görs i det nya systemet, vilket medför en hel del merarbete. Av denna anledning har vi valt att skjuta på rapporteringen till efter semesterperioden.

Dokument och länkar
Release