2011-06-15

Brand i ProfilGruppens produktionsanläggning

ProfilGruppen drabbades sent igår av en brand vid en av produktionsanläggningarna för profiltillverkning. Produktionen vid den brandhärjade anläggningen är stoppad tills vidare och saneringsarbete har påbörjats. Skadornas omfattning och därmed avbrottstidens längd kommer att utredas under veckan.

– Lyckligtvis har ingen person skadats av branden vilket trots allt är det viktigaste, säger VD Claes Seldeby.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att hålla servicenivån till våra kunder och vi har redan påbörjat flyttning av inneliggande kundorder till våra andra produktionsanläggningar, tillägger Claes.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf