2000-10-23

Brand i en av ProfilGruppens första produktionslinjer

Brand i en av ProfilGruppens första produktionslinjer ProfilGruppen AB i Åseda har under eftermiddagen haft en brand i en av bolagets första produktionsanläggningar för tillverkning av profiler i aluminium. (press Eva) Inga personskador inträffade. Däremot blev det materiella skador. Lyckligtvis blev det inga medarbetare skadade, kommenterar Lars Johansson, VD. Vi konstaterar också att brandskyddet mellan avdelningarna fungerade bra. Övriga avdelningar påverkades inte av branden. Våra omedelbara åtgärder är att öka produktionen på de bägge andra pressarna genom helgproduktion. Sanering är i full gång och genomgång av utrustningen pågår. Vi hoppas därigenom att effekterna för våra kunder blir ringa. Bolaget har försäkringar för denna typen av skador. Karenstiden är fyra dygn och självrisken fem basbelopp. Vid en första preliminär bedömning räknar vi med att skadan kommer att påverka årets resultat med cirka 2 Mkr, säger Lars Johansson. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT01050/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf