2019-04-16

Bra start på året

Första kvartalet

  • Intäkter 443,3 Mkr (408,2), upp 9 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 35,6 Mkr (34,5)
  • Rörelsemarginal 8,0 procent (8,5)
  • Nettoresultat 25,6 Mkr (25,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -54,4 Mkr (29,0)
  • Resultat per aktie 3,36 kr (3,31)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

Resultatet för årets första kvartal är för tredje året i rad det bästa vi hittills presterat.

Jag tycker att samtliga områden i verksamheten gör ett riktigt starkt arbete, där vår kundnytta och effektivitet hela tiden förbättras.

Våra stora pågående framtidssatsningar – ny pressanläggning för utökad kapacitet och uppstart av nytt affärssystem – löper enligt plan.”

Dokument och länkar
Release