2011-02-16

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2010

Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 kr per aktie

Fjärde kvartalet

* Intäkter 230,5 Mkr (192,2), upp 20 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 4,1 Mkr (2,1), vilket belastats med kostnader för skiljeförfarande om 1,9 Mkr

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,0 Mkr (18,5)

* Resultat per aktie 0,21 kr (-0,08)

 Året

* Intäkter 901,4 Mkr (764,3), upp 18 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 29,2 Mkr (-10,5), vilket belastats med kostnader för skiljeförfarande om 3,7 Mkr

* Nettoresultat 15,6 Mkr (-13,7)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,4 Mkr (28,4)

* Resultat per aktie 3,17 kr (-2,77)

* Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 kr per aktie (0,00).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:


”Återhämtningen under 2010 ger oss förutsättningar för ökad marknadsnärvaro och stärkt konkurrenskraft under 2011.”

 

Dokument och länkar
wkr0005.pdf