2010-02-02

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2009

Positivt rörelseresultat även i fjärde kvartalet Fjärde kvartalet * Omsättning 192,2 Mkr (220,6), ner 13 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 2,1 Mkr (-23,4 vilket påverkats av engångskostnader om 14,2 Mkr). * Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,5 Mkr (-0,3). * Resultat per aktie -0,08 kr (-3,15). Året * Omsättning 764,3 Mkr (1 086,1), ner 30 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -10,5 Mkr (16,5), vilket påverkats av engångskostnader om 3,5 Mkr (16,0). * Nettoresultat -13,7 Mkr (9,3). * Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,4 Mkr (-4,6). * Resultat per aktie -2,77 kr (1,88). ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar: ”Vi visar ett positivt rörelseresultat även för fjärde kvartalet efter att ha anpassat personalresurserna till rådande marknadsläge. Vår anläggningskapacitet är väl förberedd för produktionsökning när marknaden stärks. Marknadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd men efterfrågan har under inledningen av 2010 varit bättre än under 2009.”

Dokument och länkar
wkr0011.pdf