2017-02-06

Bokslutskommuniké 2016 – ändring av datum

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké för 2016 till torsdag, 9 februari 2017, kl 14:00.

Dokument och länkar
Release