2003-03-29

Beslut från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2002: 0,75 kronor per aktie (0,50) * Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad omvaldes. Nyval av Lars Renström, VD och koncernchef i Seco Tools AB (publ). * Arvodet till styrelsen beslutades oförändrat till 450 tkr * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv Kontaktpersoner för ekonomisk information: Tomas Arvidsson, informations- och IR-chef, mobil 070 - 542 42 62, tel 0474 - 551 40*) e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070 - 349 57 90, tel 0474 - 554 00*) e-post:nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, finanschef, mobil 070 - 594 16 17, tel 0474 - 550 16 *) e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se *) arbetet från måndag den 31 mars ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Bolaget har 16 procent av den svenska marknaden. 41 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 463 anställda (medelantal) och omsatte 774 Mkr 2002. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. VDs anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se Presskommuniké Åseda den 29 mars 2003 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB, som arrangerades i företagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda, deltog cirka 150 aktieägare och gäster. I sitt anförande på stämman beskrev bolagets VD, Nils Arthur, ProfilGruppens marknadsläge, resultatutvecklingen för 2002, under föregående år genomförda förändringar och vilka huvudfrågor som kortsiktigt kommer att prioriteras. Nils Arthur beskrev några betydelsefulla affärer som gjorts under året. Han framhöll också att ProfilGruppen under 2002 klassats som strategisk leverantör till Inalfa, världens näst största tillverkare av soltak till personbilar. Nils Arthur framhöll att bolagets tre huvudfrågor på kort sikt är kundfokus, organisk tillväxt samt fortsatt lönsamhetsfokus. Utsikter för 2003 - När det gäller möjligheter och utsikter för helåret 2003 är det i nuvarande politiskekonomiska världsläge omöjligt att ha en bestämd uppfattning, sa Nils Arthur. - Om man ser till trenden i vår egen försäljning så blir första kvartalets leveranser cirka 4900 ton, vilket är i nivå med leveranserna för det fjärde kvartalet 2002. Beslut från stämman Utdelning: 0,75 kronor per aktie Bolagsstämman fastställde utdelningen till 0,75 kronor per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 2 april 2003 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB måndagen den 7 april 2003. Val av styrelse Omval skedde av Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen AB, Åseda, Staffan Håkanson, VD Bombardier Transportation Sweden AB, Stockholm, Lars Johansson, före detta VD i ProfilGruppen AB, Åseda, Carl Wilhelm Ros, direktör, Stockholm och Gunnel Smedstad, konsult/egen företagare, Broby. Till ny ledamot utsågs Lars Renström, VD och koncernchef i Seco Tools AB (publ). Styrelsens arvode oförändrat Arvodet till styrelsen beslutades oförändrat, 450 tkr. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemisson för att finansiera eventuella förvärv Beslutade stämman enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier. Val av nomineringskommitté Till ledamöter av nomineringskommittén omvaldes Jerry Fredriksson, sammankallande, VD Rådhuset AB, Mats Egeholm, finanschef i ProfilGruppen och Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB samt nyvaldes Anne Skoglund. Nomineringskommitténs uppgift är att till ordinarie bolagsstämman 2004, eller när behov så kräver, föreslå styrelseledamöter, i förekommande fall, revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 31 mars. Protokollet kommer också att publiceras på koncernens hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för tre månader lämnas den 23 april 2003. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/29/20030329BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/29/20030329BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf