2022-10-31

Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

Dagens extra bolagsstämma i Åseda leddes av advokat Per Gruwberger.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Mats Johansson till ny styrelseledamot och -ordförande.
Valberedning inför årsstämma 2023 ska enligt stämmans beslut bestå av en representant för var och en av bolagets fyra största aktieägare. Dessa representanter kommer att vara Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (Hanna Li Kusterer).
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Dokument och länkar
ProfilGruppen - Beslut från extra stämma 31 Oktober 2022