2019-10-22

Återhämtat kassaflöde

Tredje kvartalet

 • Intäkter 355,5 Mkr (354,3)
 • Rörelseresultat 26,4 Mkr (22,4)
 • Rörelsemarginal 7,4 procent (6,3)
 • Nettoresultat 17,0 Mkr (16,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 133,7 Mkr (16,6)
 • Resultat per aktie 1,90 kr (2,29)
 • Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 oktober

Första nio månaderna

 • Intäkter 1 240,2 Mkr (1 204,0), upp 3 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 90,5 Mkr (89,7)
 • Rörelsemarginal 7,3 procent (7,5)
 • Nettoresultat 61,6 Mkr (66,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 77,5 Mkr (75,8)
 • Resultat per aktie 7,56 kr (8,75)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:

”Det är positivt att vi lyckats återhämta vårt kassaflöde under kvartalet.  
Arbetet med den nya pressanläggningen följer plan och en första provkörning med lyckat resultat är genomförd.
Jag ser med tillförsikt på ProfilGruppens positionering på marknaden vad avser kompetens, resurser och konkurrenskraft.”

Dokument och länkar
Release