2010-02-19

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Årsstämma äger rum torsdagen den 25 mars 2010 kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda. * Till styrelseordförande föreslås Eva Färnstrand, ordförande sedan 2009. * Val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av Nils Arthur, Susanna Hilleskog, Ulf Granstrand och Kjell Svensson. Nyval av Mats Egeholm föreslås. * Arvode till styrelsen föreslås uppgå till totalt 1 070 000 kronor (1 070 000), inklusive utskottsarvoden. * Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår (1,00 kronor per aktie).

Dokument och länkar
wkr0011.pdf