2008-02-26

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Årsstämma äger rum lördagen den 5 april 2008 kl. 10.30 i Folkets Hus i Åseda.

* Val av styrelse:
Omval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande, Lars Johansson, Nils Arthur och Kjell Svensson. Nyval av Eva Färnstrand och Ulf Granstrand föreslås.

* Arvode till styrelsen föreslås uppgå till totalt 1 070 000 kronor, inklusive utskottsarvoden.

* Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 3,60 kronor (2,80) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 9 april 2008. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 14 april 2008.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf