2009-02-25

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Årsstämma äger rum tisdagen den 31 mars 2009 kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

* Till ny styrelseordförande föreslås Eva Färnstrand, ledamot av styrelsen sedan 2008.

* Val av övriga styrelseledamöter:
Omval föreslås av Ulf Granstrand, Lars Johansson, Nils Arthur och Kjell Svensson. Nyval av Susanna Hilleskog föreslås.

* Arvode till styrelsen föreslås uppgå till totalt 1 070 000 kronor, inklusive utskottsarvoden.

* Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kronor (3,60) per aktie.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf