2012-03-08

Årsredovisning ProfilGruppen 2011

ProfilGruppens årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.profilgruppen.se.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post till aktieägare under den närmaste veckan. Den kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0002.pdf Dokument och länkar
wkr0001.pdf