2004-02-06

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ) januari – december 2003

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - december 2003 * Rörelseresultatet ökade med drygt 50 procent till 31,2 Mkr (20,1) och resultatet efter skatt ökade till 15,8 Mkr (4,9) * Nettoomsättningen minskade med knappt fyra procent till 743,9 Mkr (774,0) * Resultat per aktie förbättrades till 2,74 kronor (0,86) * Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 87,8 Mkr (77,3) * Utdelningen för 2003 föreslås öka till 1,25 kronor per aktie (0,75) * Ny order från ledande telekomleverantör gällande leveranser av avancerade kylprofiler. Ordervärdet för 2004 beräknas uppgå till 30 Mkr ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: "De senaste årens interna förbättringsarbete har resulterat i en stabil finansiell plattform för koncernen. Därmed kan vi nu fokusera våra tillväxtmål med full kraft." Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf