2003-02-03

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ) januari – december 2002

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - december 2002 * Avsevärd resultatförbättring under andra halvåret i svag marknad * Rörelseresultatet för året ökade med drygt elva procent till 20,1 Mkr (18,1). Resultatet efter finansiella poster blev 7,7 Mkr (7,3) * Fortsatt positivt kassaflöde * Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 203,5 Mkr (178,1) vilket är en ökning med drygt 14 procent. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt och uppgick till 9,9 Mkr (-13,0) * Utdelningen för 2002 föreslås bli 0,75 kr per aktie (0,50) Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070 - 349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070 - 594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070 - 542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00540/wkr0002.pdf Tabeller

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf