2014-06-24

Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014

Offentliggörande av ProfilGruppens kvartalsrapport för de sex första månaderna 2014 flyttas på grund av pågående nyemission till den 12 augusti kl 17.30.

Dokument och länkar
Pressmeddelande ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport