2023-07-13

Ändrad tidpunkt för delårsrapportering andra kvartalet 2023

Tidpunkten för delårsrapportering för andra kvartalet 2023 ändras till den 13 juli 2023 kl 19.00.

Dokument och länkar
Ändrad tidpunkt för delårsrapportering andra kvartalet 2023